Студентско общество за
компютърно изкуство /СОКИ/

  
   пл. Народно събрание 10, София 1000, България  
   тел: +359 2 9870293;  
     
   Уебсайт: www.scas.acad.bg  
   Лице за контакт: Росен Петков