e-portfolio_login image 
 
     
Електронното портфолио представлява сбор от целенасочени материали на даден човек в електронен вид. След като се регистрирате в е-портфолио системата ще можете да разработите, менажирате, обновявате и доразвивате стъпка по стъпка своето електронно портфолио. От тук може да се регистрирате в еПортфолио системата и да преминете през кратък обучителен материал, който ще ви помогне да попълните регистрацията си.
 Тук имате възможността да тествате собствените си личност и интереси. След като преминете през всички сънища ще ви бъде изготвен индивидуален профил, включващ и предложения за различните професии и кариера, които биха се оказали подходящи за вас. 

Допълнителният модул към играта е разработен специално за тези, посветили се на една определена целева група, а именно проблемните ученици. Идеята залегнала в основата на този модул е той да бъде използван за идентифициране на потенциалния риск от преждевременно напускане на училище.

 

В тази секция ще намерите трансферирания разработен софтуер в рамките на проекта.