Eлектронно портфолио

Електронното портфолио представлява сбор от целенасочени материали на даден човек в електронен вид.

След като се регистрирате в еПортфолио системата ще можете да разработите, менажирате, обновявате и доразвивате стъпка по стъпка своето електронно портфолио.

Електронното портфолио ще ви помогне да:
• Обменяте проекти, постижения или друга интересна информация за вас със съученици и приятели;

• Получите помощ от кариерен консултанти или педагогически съветник що се отнася до професионалната ви ориентация;

• Представите цялата си работа и постижения пред потенциалните ви работодатели;

• Разсъждавате върху работата, постиженията и прогреса си;

По-долу може да видите кратко видео, описващо елементите на системата, и бързо ръководство, с което ще създадете своето портфолио с пет лесни стъпки.

Ако искате да видите обучителното видео в пълен размер, кликнете с мишката върху него, ще видите нов сайт, в който трябва да натиснете бутона HQ.

 

 

Обучително видео

   
   

 

 

Създайте електронно портфолио в 5 прости стъпки

 

   

 

1. Регистрация/Вход - За да създадете свое лично електронно портфолио, трябва да се регистрирате в системата. След това може да влезете и да започнете да създавате портфолиото си.


   
 

2. Секцията Профил - Тук може да въведете лична информация и контакти, както и да добавите снимка. В тази секция може да добавите и информация за вашите умения, знания, планове и цели, може да предоставите CV или мотивационно писмо. Тук може да видите и резултатите от играта 4YF и мотивационния тест. След като попълните необходимата информация сте готови за следващата стъпка - създаване на изглед.

   
 

3. Създаване на изглед - В системата за електронно портфолио, информацията се представя посредством "артефакти". Артефактите са фрагменти информация свързана с вас, която може да бъде текст, изображения, видео, аудио и др. С помощта на изгледите, различните артефакти може да бъдат групирани в зависимост отнуждата и от аудиторията за която са предназначени.

   
 

4. Другите потребители на системата - Вие може да комуникирате с останалите участници и потребители в системата, чрез секцията Групи. Там вие може да търсите потребители, да добавяте приятели и да ставате част от различни групи, както и да разглеждате портфолиата на други потребители.

   
 

5. Страницата Профил - Тази страница се намира в секцията Профил. Това е страницата от портфолиото на всеки потребител, която може да бъде видяна от другите потребители. Съдържа списък с вашите Изгледи, хората с които сте приятели и групите в които участвате.