еПортфолио:

Официалният сайт на EIfEL (European Institute for E-Learning), независима, нестопанска, европейска професионална асоциация, чиято мисия е да подкрепя организации за изграждането на икономика, базирана на знанието, чрез иновативни технологии.

 

Списък със сайтове, описващи начини, по които може да се използва технологията в подкрепа на алтернативни начини за оценка, в много перспективи

 

Уебсайтът на Международната коалиция за изследвания в областта на електронното портфолио

 

Консорциумът за електронно портфолио е асоциация от над 60 страни и над 800 университета и фирми в ИТ бранша

 

Сайт на годишната конференция eFolio

 

 

eПортфолиото в образованието:

Фондация SURF обединява различни университети и изследователски организации. Фондация SURF вижда в лицето на еПортфолиото не само инструмент, но и изграждащ елемент на инавациите в образованието

 

Reflection – еПортфолио системата на университета в Уестминистър

 

Сайт с много трикове и полезни съвети за създаване на арт портфолио с учебна цел

 

 

Игри с образователна цел:

Този уебсайт съдържа атрактивни игри с учебна цел, фокусирани върху най-важните обаласти в младежкото обучение

 

Годишен симпозиум за игрите в образованието

 

Проект, изследващ възможностите на игрите с образователна цел

 

Официален сайт на "Инициативата за Сериозни игри"

 

Безплатен онлайн инструмент за създаване на учебни игри

 

Уебсайт с много информация и ресурси за игри с образователна цел

 

 

Кариерно консултиране:

Добре структориран сайт, съдържащ много съвети за кариерно развитие, консултиране и оценка

 

Oнлайн услуга за кариерно консултиране

 

Безплатно онлайн - кариерно консултиране

 

Полезен сайт за оценка на кариерното развитие

 

Уебсайт със стратегии за кариерно развитие

 

Уебсайт, посветен на кариерното консултиране, съдържащ много полезни съвети и напътствия

 

 

Самооценка:

Атрактивен уебсайт, съдържащ много безплатни ресурси и онлайн игри за самооценка и самоосъзнаване

 

Полезен сайт за самооценка, предлагащ много съвети и добри практики

 

Статия, представяща използването на еПортфолиото като средство за самооценка

 

Сайтът предлага голямо разнообразие от ресурси по темата за самооценката

 

Самооценка на лидерството

 

Много добър инструмент за самооценка, разработен от университета в Торонто